ویلا
انتخاب شما :
  47 مورد براساس جستجو شما یافت شد
  بهترین پیشنهادهای مشاورین جهان براساس بهترین قیمت و موقعیت در منطقه مورد نظر شما
  مرتب سازی براساس:
  • پنجشنبه, 12 اسفند 1400

   فروش ویلا ساحلی در نوشهر
   نوشهر
   قیمت:  ۱۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
   • ویلا ساحلی | ویلا شهرکی نوع ویلا
   • سمت ساحل | نزدیک به دریا | دید به دریا | سمت دریا ویلا ساحلی
   • موارد بیشتر
   کد ملک
   AJ-3924
   اطلاعات تماس
   عادی

   پنجشنبه, 12 اسفند 1400

   فروش ویلا ساحلی در نوشهر
   نوشهر
   قیمت:  ۱۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
   • ویلا ساحلی | ویلا شهرکی نوع ویلا
   • سمت ساحل | نزدیک به دریا | دید به دریا | سمت دریا ویلا ساحلی
   • موارد
    بیشتر
   کد ملک
   AJ-3924
   اطلاعات تماس
  • سه شنبه, 09 شهريور 1400

   فروش ویلا شهرکی در نوشهر ساحلی
   نوشهر
   قیمت:  ۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
   • ویلا ساحلی | ویلا شهرکی نوع ویلا
   • سمت ساحل | نزدیک به دریا | دید به دریا | سمت دریا ویلا ساحلی
   • موارد بیشتر
   کد ملک
   AJ-3372
   اطلاعات تماس
   عادی

   سه شنبه, 09 شهريور 1400

   فروش ویلا شهرکی در نوشهر ساحلی
   نوشهر
   قیمت:  ۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
   • ویلا ساحلی | ویلا شهرکی نوع ویلا
   • سمت ساحل | نزدیک به دریا | دید به دریا | سمت دریا ویلا ساحلی
   • موارد
    بیشتر
   کد ملک
   AJ-3372
   اطلاعات تماس
  • پنجشنبه, 02 ارديبهشت 1400

   نوشهر ویلا ساحلی شهرکی
   نوشهر
   قیمت:  ۳۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
   • موارد دیگر نوع نما
   • ویلا ساحلی | ویلا شهرکی نوع ویلا
   • سمت ساحل | نزدیک به دریا | دید به دریا | سمت دریا ویلا ساحلی
   • موارد بیشتر
   کد ملک
   AJ-2750
   اطلاعات تماس
   عادی

   پنجشنبه, 02 ارديبهشت 1400

   نوشهر ویلا ساحلی شهرکی
   نوشهر
   قیمت:  ۳۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
   • موارد دیگر نوع نما
   • ویلا ساحلی | ویلا شهرکی نوع ویلا
   • سمت ساحل | نزدیک به دریا | دید به دریا | سمت دریا ویلا ساحلی
   • موارد
    بیشتر
   کد ملک
   AJ-2750
   اطلاعات تماس
  • يكشنبه, 05 بهمن 1399

   قیمت ویلا شهرکی جنگلی در نوشهر
   نوشهر
   قیمت:  ۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
   • سنگ | سیمان سفید | موارد دیگر نوع نما
   • ویلا ساحلی | ویلا جنگلی | ویلا شهرکی | ویلا مستقل نوع ویلا
   • سمت ساحل | نزدیک به دریا | دید به دریا | سمت دریا ویلا ساحلی
   • موارد بیشتر
   کد ملک
   AJ-2230
   اطلاعات تماس
   عادی

   يكشنبه, 05 بهمن 1399

   قیمت ویلا شهرکی جنگلی در نوشهر
   نوشهر
   قیمت:  ۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
   • سنگ | سیمان سفید | موارد دیگر نوع نما
   • ویلا ساحلی | ویلا جنگلی | ویلا شهرکی | ویلا مستقل نوع ویلا
   • سمت ساحل | نزدیک به دریا | دید به دریا | سمت دریا ویلا ساحلی
   • موارد
    بیشتر
   کد ملک
   AJ-2230
   اطلاعات تماس
  • يكشنبه, 05 بهمن 1399

   خرید ویلا نوشهر جنگلی
   نوشهر
   قیمت:  ۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
   • سنگ | گرانیت | موارد دیگر نوع نما
   • ویلا ساحلی | ویلا جنگلی | ویلا شهرکی نوع ویلا
   • سمت ساحل | نزدیک به دریا | دید به دریا | سمت دریا ویلا ساحلی
   • موارد بیشتر
   کد ملک
   AJ-2229
   اطلاعات تماس
   عادی

   يكشنبه, 05 بهمن 1399

   خرید ویلا نوشهر جنگلی
   نوشهر
   قیمت:  ۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
   • سنگ | گرانیت | موارد دیگر نوع نما
   • ویلا ساحلی | ویلا جنگلی | ویلا شهرکی نوع ویلا
   • سمت ساحل | نزدیک به دریا | دید به دریا | سمت دریا ویلا ساحلی
   • موارد
    بیشتر
   کد ملک
   AJ-2229
   اطلاعات تماس
  • پنجشنبه, 02 بهمن 1399

   خرید و فروش ویلا شهرکی شمال نوشهر
   نوشهر
   قیمت:  ۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
   • موارد دیگر نوع نما
   • ویلا ساحلی | ویلا شهرکی نوع ویلا
   • سمت ساحل | نزدیک به دریا | دید به دریا | سمت دریا ویلا ساحلی
   • موارد بیشتر
   کد ملک
   AJ-2201
   اطلاعات تماس
   عادی

   پنجشنبه, 02 بهمن 1399

   خرید و فروش ویلا شهرکی شمال نوشهر
   نوشهر
   قیمت:  ۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
   • موارد دیگر نوع نما
   • ویلا ساحلی | ویلا شهرکی نوع ویلا
   • سمت ساحل | نزدیک به دریا | دید به دریا | سمت دریا ویلا ساحلی
   • موارد
    بیشتر
   کد ملک
   AJ-2201
   اطلاعات تماس
  • سه شنبه, 16 دي 1399

   فروش ویلا شهرک جنگلی در نوشهر
   نوشهر
   قیمت:  ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
   • ویلا جنگلی | ویلا شهرکی نوع ویلا
   • دید به دریا ویلا ساحلی
   • موارد بیشتر
   کد ملک
   AJ-2054
   اطلاعات تماس
   عادی

   سه شنبه, 16 دي 1399

   فروش ویلا شهرک جنگلی در نوشهر
   نوشهر
   قیمت:  ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
   • ویلا جنگلی | ویلا شهرکی نوع ویلا
   • دید به دریا ویلا ساحلی
   • موارد
    بیشتر
   کد ملک
   AJ-2054
   اطلاعات تماس
  • شنبه, 13 دي 1399

   خرید ویلا شهرک جنگلی در نوشهر
   نوشهر
   قیمت:  ۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
   • ویلا جنگلی | ویلا شهرکی نوع ویلا
   • نزدیک به دریا | دید به دریا ویلا ساحلی
   • موارد بیشتر
   کد ملک
   AJ-2011
   اطلاعات تماس
   عادی

   شنبه, 13 دي 1399

   خرید ویلا شهرک جنگلی در نوشهر
   نوشهر
   قیمت:  ۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
   • ویلا جنگلی | ویلا شهرکی نوع ویلا
   • نزدیک به دریا | دید به دریا ویلا ساحلی
   • موارد
    بیشتر
   کد ملک
   AJ-2011
   اطلاعات تماس
  • سه شنبه, 09 دي 1399

   خرید ویلا داخل شهرک جنگلی در نوشهر
   نوشهر
   قیمت:  ۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
   • ویلا جنگلی | ویلا شهرکی نوع ویلا
   • نزدیک به دریا | دید به دریا ویلا ساحلی
   • موارد بیشتر
   کد ملک
   AJ-1979
   اطلاعات تماس
   عادی

   سه شنبه, 09 دي 1399

   خرید ویلا داخل شهرک جنگلی در نوشهر
   نوشهر
   قیمت:  ۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
   • ویلا جنگلی | ویلا شهرکی نوع ویلا
   • نزدیک به دریا | دید به دریا ویلا ساحلی
   • موارد
    بیشتر
   کد ملک
   AJ-1979
   اطلاعات تماس
  • سه شنبه, 11 آذر 1399

   فروش ویلا دوبلکس نوشهر
   نوشهر
   قیمت:  ۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
   • سیمان | سیمان سفید | موارد دیگر نوع نما
   • ویلا ساحلی | ویلا جنگلی | ویلا روستایی | ویلا مستقل نوع ویلا
   • سمت ساحل | نزدیک به دریا | دید به دریا | سمت دریا ویلا ساحلی
   • موارد بیشتر
   کد ملک
   AJ-1761
   اطلاعات تماس
   عادی

   سه شنبه, 11 آذر 1399

   فروش ویلا دوبلکس نوشهر
   نوشهر
   قیمت:  ۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
   • سیمان | سیمان سفید | موارد دیگر نوع نما
   • ویلا ساحلی | ویلا جنگلی | ویلا روستایی | ویلا مستقل نوع ویلا
   • سمت ساحل | نزدیک به دریا | دید به دریا | سمت دریا ویلا ساحلی
   • موارد
    بیشتر
   کد ملک
   AJ-1761
   اطلاعات تماس
  • چهارشنبه, 05 آذر 1399

   خرید ویلا لاکچری مبله نوشهر
   نوشهر
   قیمت:  ۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
   • سنگ | گرانیت | سیمان | سیمان سفید | آلومینیوم | موارد دیگر نوع نما
   • ویلا ساحلی | ویلا شهرکی نوع ویلا
   • سمت ساحل | نزدیک به دریا | دید به دریا | سمت دریا ویلا ساحلی
   • موارد بیشتر
   کد ملک
   AJ-1707
   اطلاعات تماس
   عادی

   چهارشنبه, 05 آذر 1399

   خرید ویلا لاکچری مبله نوشهر
   نوشهر
   قیمت:  ۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
   • سنگ | گرانیت | سیمان | سیمان سفید | آلومینیوم | موارد دیگر نوع نما
   • ویلا ساحلی | ویلا شهرکی نوع ویلا
   • سمت ساحل | نزدیک به دریا | دید به دریا | سمت دریا ویلا ساحلی
   • موارد
    بیشتر
   کد ملک
   AJ-1707
   اطلاعات تماس
  • چهارشنبه, 05 آذر 1399

   خرید ویلا جنگلی نوشهر
   نوشهر
   قیمت:  ۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
   • سنگ | موارد دیگر نوع نما
   • ویلا ساحلی | ویلا جنگلی | ویلا شهری | ویلا مستقل نوع ویلا
   • سمت ساحل | نزدیک به دریا | دید به دریا | سمت دریا ویلا ساحلی
   • موارد بیشتر
   کد ملک
   AJ-1706
   اطلاعات تماس
   عادی

   چهارشنبه, 05 آذر 1399

   خرید ویلا جنگلی نوشهر
   نوشهر
   قیمت:  ۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
   • سنگ | موارد دیگر نوع نما
   • ویلا ساحلی | ویلا جنگلی | ویلا شهری | ویلا مستقل نوع ویلا
   • سمت ساحل | نزدیک به دریا | دید به دریا | سمت دریا ویلا ساحلی
   • موارد
    بیشتر
   کد ملک
   AJ-1706
   اطلاعات تماس
  فقط نمایش آگهی های عکس دار
  فقط نمایش آگهی های ویژه
  ملک خود را می خواهید
  بفروشید؟

  ما به شما کمک می کنیم تا در کمترین زمان و بهترین قیمت ملک خود را بفروشید

  ثبت ملک

  املاک جهان در اینستاگرام

  راهنمای خرید ویلا

  مهمترین نکات سرمایه گذاری در شمال چیست ؟
  راهنمای خرید ویلا ارزان در شمال
  خرید ویلا در سرخرود
  خرید ویلا در بابلسر
  خرید ویلا در نوشهر