چگونه زمین کشاورزی را تغییر کاربری دهیم ؟
چگونه زمین کشاورزی را تغییر کاربری دهیم ؟
چگونه زمین کشاورزی را تغییر کاربری دهیم ؟

چگونه زمین کشاورزی را تغییر کاربری دهیم ؟

در سال ۱۳۷۴در کشورمان قانون حفظ زمین های کشاورزی به تصویب رسید،این قانون به دلیل ایجاد موانع برای تغییر کاربری زمین های کشاورزی به تصویب رسیده است. در کشور ایران و به خصوص شمال، روزانه مساحت زیادی از زمین های کشاورزی دچار تغییر کاربری می شوند.

نکته جالب قضیه این است که طبق قوانین، مصوبه امکان تغییر کاربری زمین فقط در مواردی خاص امکان پذیر می باشد.این حجم از تغییر کاربری زمین های کشاورزی آسیب های جبران ناپذیری را به همراه دارد، که در ادامه به آن ها می پردازیم. البته بصورت تخصصی برای خرید زمین در شمال مقاله مفصلی تخصیص داده شده است.

ضمناً شما میتوانید از دیگر مقالات این وبسایت نیز بهره مند گردید :

خرید ویلا در بابلسر

خرید ویلا در سرخرود

خرید آپارتمان در شمال

تغییر کاربری زمین

مراحلی را که باید برای انجام تغییر کاربری زمین کشاورزی انجام دهیم:

  1. در ابتدای کارباید متقاضی درخواست خود نسبت به تغییر کاربری زمین کشاورزی را به همراه مدارک مالکیت، طرح مورد نظر و تایید شده خود را مطابق با ماده ۷ قانون، به اداره مربوطه که اداره مدیریت جهاد کشاورزی است تحویل دهد.
  2. در مرحله دوم، اداره مدیریت جهاد کشاورزی در خواست تغییر کاربری را بررسی کرده و گزارشی از این درخواست تهیه کرده و به همراه مدارک اخذ شده از در خواست کننده تغییر کاربری به اداره مدیریت امور اراضی ارسال می نماید.
  3. در مرحله سوم در کمیته کار مستقر در کمیسیون مدیریت امور اراضی طرح پرونده صورت می گیرد و اعضا کمیته از زمین مورد نظر بازدیدانجام داده و نظر کارشناسی خود را ارایه می دهند.
  4. در مرحله چهارم در کمیسیون تبصره یک ماده یک قانون حفاظت از زمین های کشاورزی، نسبت به درخواست تغییر کاربری زمین توسط اداره مدیریت امور اراضی طرح پرونده می شود.
  5. در مرحله آخر اگر درخواست رد شود به متقاضی اطلاع رسانی می شود و اگر درخواست مورد پذیرش قرار بگیرد در صورتی که مشمول پرداخت عوارض نباشد مجوز تغییر کاربری زمین کشاورزی صادر می شود.

در نهایت توصیه میشود برای خرید زمین در شمال با کارشناسان مجرب و با سابقه ما در ارتباط باشید. پلهای ارتباطی میان ما از طریق وبسایت و یا مراجعه به شعبات املاک جهان فراهم شده است.

  • پیامدهای تغییرکاربری اراضی کشاورزی بدون اخذ مجوزهای مربوطه

مالک های زمین هایی که بدون اخذ مجوز نسبت به تغییر کاربری زمین های خود اقدام کنند دچار تخلف می شوند و طبق قانون موظف به پرداخت عوارض های بسیار سنگین و پرداخت جریمه نقدی تا سه برابر ارزش زمین به قیمت روز می شوند.در این مواقع دادسرا یا اداره مربوطه فورا دستور توقف سازی تغییر کاربری را صادر می کند.

تبعات این موضوع به همین جا ختم نمی شود، به صورتی که روزانه شاید شاهد تخریب سازه های زیادی در این اراضی هایی که به صورت غیر مجاز تغییر کاربری داده اند هستیم.

به عنوان مثال ویلاسازی هایی که در زمین های کشاورزی انجام می شود بعد از مدتی با مشکلی جدی مواجه می شود که در آخر منجربه تخریب این نوع ویلاهای غیرمجاز می شود.

زمین کشاورزی

  • ضررهای جبران ناپذیر تغییر کاربری زمین های کشاورزی

زمین یکی از منابع خدادادی هست که جایگزینی ندارد و باید در استفاده از آن به صورت برنامه ریزی شده عمل کرد. زمین های کشاورزی سالیانه با رشد روز افزون جمعیت، دچار کاهش مساحت می شوند و این کاهش مساحت ضررهای جبران ناپذیری به بخش کشاورزی و اقتصادی که از این طریق اداره می شود وارد می کند.

مشکل اصلی بخش کشاورزی در کشور ما بعد از مشکل کم آبی، تغییر کاربری زمین های کشاورزی می باشد. این مشکل از جنبه های بسیاری همچون تغییر یافتن سبک زندگی در میان روستاییان، از میان رفتن اشتغال بسیاری از کشاورزان، کاهش تولیدات و محصولات کشاورزی و به مراتب آن باعث افزایش واردات به کشور می شود.

 

گروه مشاورین املاک جهان

املاک جهان