آپارتمان
انتخاب شما :
  385 مورد براساس جستجو شما یافت شد
  بهترین پیشنهادهای مشاورین جهان براساس بهترین قیمت و موقعیت در منطقه مورد نظر شما
  مرتب سازی براساس:
  • 05 ساعت

   خرید آپارتمان دوبلکس ساحلی در بابلسر
   بابلسر
   قیمت:  ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
   • ساحلی | داخل شهر | سمت دریا آپارتمان مسکونی
   • آپارتمان ساحلی | آپارتمان مسکونی | برج ساحلی نوع آپارتمان
   • موارد
    بیشتر
   کد ملک
   AJ-2519
   اطلاعات تماس
   عادی

   05 ساعت

   خرید آپارتمان دوبلکس ساحلی در بابلسر
   بابلسر
   قیمت:  ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
   • ساحلی | داخل شهر | سمت دریا آپارتمان مسکونی
   • آپارتمان ساحلی | آپارتمان مسکونی | برج ساحلی نوع آپارتمان
   • موارد
    بیشتر
   کد ملک
   AJ-2519
   اطلاعات تماس
  • شنبه, 16 اسفند

   خرید اپارتمان ساحلی در رامسر
   رامسر
   قیمت:  ۴,۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
   • ساحلی | داخل مجتمع | شهرکی ساحلی | داخل شهر | سمت دریا آپارتمان مسکونی
   • آپارتمان ساحلی | آپارتمان شهرکی | آپارتمان مسکونی نوع آپارتمان
   • موارد
    بیشتر
   کد ملک
   AJ-2508
   اطلاعات تماس
   عادی

   شنبه, 16 اسفند

   خرید اپارتمان ساحلی در رامسر
   رامسر
   قیمت:  ۴,۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
   • ساحلی | داخل مجتمع | شهرکی ساحلی | داخل شهر | سمت دریا آپارتمان مسکونی
   • آپارتمان ساحلی | آپارتمان شهرکی | آپارتمان مسکونی نوع آپارتمان
   • موارد
    بیشتر
   کد ملک
   AJ-2508
   اطلاعات تماس
  • شنبه, 16 اسفند

   آپارتمان فروشی بابلسر
   بابلسر
   قیمت:  ۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
   کد ملک
   AJ-2505
   اطلاعات تماس
   عادی

   شنبه, 16 اسفند

   آپارتمان فروشی بابلسر
   بابلسر
   قیمت:  ۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
   کد ملک
   AJ-2505
   اطلاعات تماس
  • شنبه, 16 اسفند

   فروش آپارتمان ویو رودخانه بابلسر
   بابلسر
   قیمت:  ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
   • ساحلی | داخل شهر | سمت دریا آپارتمان مسکونی
   • آپارتمان ساحلی | آپارتمان مسکونی | برج ساحلی نوع آپارتمان
   • موارد
    بیشتر
   کد ملک
   AJ-2504
   اطلاعات تماس
   عادی

   شنبه, 16 اسفند

   فروش آپارتمان ویو رودخانه بابلسر
   بابلسر
   قیمت:  ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
   • ساحلی | داخل شهر | سمت دریا آپارتمان مسکونی
   • آپارتمان ساحلی | آپارتمان مسکونی | برج ساحلی نوع آپارتمان
   • موارد
    بیشتر
   کد ملک
   AJ-2504
   اطلاعات تماس
  • شنبه, 16 اسفند

   فروش آپارتمان ساحلی بابلسر
   بابلسر
   قیمت:  ۱,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
   • ساحلی | داخل شهر | سمت دریا آپارتمان مسکونی
   • آپارتمان ساحلی | آپارتمان مسکونی | برج ساحلی نوع آپارتمان
   • موارد
    بیشتر
   کد ملک
   AJ-2503
   اطلاعات تماس
   عادی

   شنبه, 16 اسفند

   فروش آپارتمان ساحلی بابلسر
   بابلسر
   قیمت:  ۱,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
   • ساحلی | داخل شهر | سمت دریا آپارتمان مسکونی
   • آپارتمان ساحلی | آپارتمان مسکونی | برج ساحلی نوع آپارتمان
   • موارد
    بیشتر
   کد ملک
   AJ-2503
   اطلاعات تماس
  • چهارشنبه, 13 اسفند

   فروش اپارتمان در رامسر
   رامسر
   قیمت:  ۵,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
   • ساحلی | داخل شهر | سمت دریا آپارتمان مسکونی
   • آپارتمان ساحلی | آپارتمان مسکونی | برج ساحلی نوع آپارتمان
   • موارد
    بیشتر
   کد ملک
   AJ-2498
   اطلاعات تماس
   عادی

   چهارشنبه, 13 اسفند

   فروش اپارتمان در رامسر
   رامسر
   قیمت:  ۵,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
   • ساحلی | داخل شهر | سمت دریا آپارتمان مسکونی
   • آپارتمان ساحلی | آپارتمان مسکونی | برج ساحلی نوع آپارتمان
   • موارد
    بیشتر
   کد ملک
   AJ-2498
   اطلاعات تماس
  • چهارشنبه, 13 اسفند

   خرید اپارتمان در رامسر
   رامسر
   قیمت:  ۵,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
   • ساحلی | داخل شهر | سمت دریا آپارتمان مسکونی
   • آپارتمان ساحلی | آپارتمان مسکونی | برج ساحلی نوع آپارتمان
   • موارد
    بیشتر
   کد ملک
   AJ-2497
   اطلاعات تماس
   عادی

   چهارشنبه, 13 اسفند

   خرید اپارتمان در رامسر
   رامسر
   قیمت:  ۵,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
   • ساحلی | داخل شهر | سمت دریا آپارتمان مسکونی
   • آپارتمان ساحلی | آپارتمان مسکونی | برج ساحلی نوع آپارتمان
   • موارد
    بیشتر
   کد ملک
   AJ-2497
   اطلاعات تماس
  • چهارشنبه, 13 اسفند

   آپارتمان در بابلسر خرید
   بابلسر
   قیمت:  ۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
   • ساحلی | داخل شهر | سمت دریا آپارتمان مسکونی
   • آپارتمان ساحلی | آپارتمان مسکونی | برج ساحلی نوع آپارتمان
   • موارد
    بیشتر
   کد ملک
   AJ-2495
   اطلاعات تماس
   عادی

   چهارشنبه, 13 اسفند

   آپارتمان در بابلسر خرید
   بابلسر
   قیمت:  ۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
   • ساحلی | داخل شهر | سمت دریا آپارتمان مسکونی
   • آپارتمان ساحلی | آپارتمان مسکونی | برج ساحلی نوع آپارتمان
   • موارد
    بیشتر
   کد ملک
   AJ-2495
   اطلاعات تماس
  • چهارشنبه, 13 اسفند

   خرید آپارتمان بلوار ساحلی بابلسر
   بابلسر
   قیمت:  ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
   • ساحلی | داخل شهر | سمت دریا آپارتمان مسکونی
   • آپارتمان ساحلی | آپارتمان مسکونی | برج ساحلی نوع آپارتمان
   • موارد
    بیشتر
   کد ملک
   AJ-2494
   اطلاعات تماس
   عادی

   چهارشنبه, 13 اسفند

   خرید آپارتمان بلوار ساحلی بابلسر
   بابلسر
   قیمت:  ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
   • ساحلی | داخل شهر | سمت دریا آپارتمان مسکونی
   • آپارتمان ساحلی | آپارتمان مسکونی | برج ساحلی نوع آپارتمان
   • موارد
    بیشتر
   کد ملک
   AJ-2494
   اطلاعات تماس
  • چهارشنبه, 13 اسفند

   آپارتمان فروشی بابلسر ویو دریا
   بابلسر
   قیمت:  ۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
   • ساحلی | داخل شهر | سمت دریا آپارتمان مسکونی
   • آپارتمان ساحلی | آپارتمان مسکونی | برج ساحلی نوع آپارتمان
   • موارد
    بیشتر
   کد ملک
   AJ-2492
   اطلاعات تماس
   عادی

   چهارشنبه, 13 اسفند

   آپارتمان فروشی بابلسر ویو دریا
   بابلسر
   قیمت:  ۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
   • ساحلی | داخل شهر | سمت دریا آپارتمان مسکونی
   • آپارتمان ساحلی | آپارتمان مسکونی | برج ساحلی نوع آپارتمان
   • موارد
    بیشتر
   کد ملک
   AJ-2492
   اطلاعات تماس
  • چهارشنبه, 13 اسفند

   فروش آپارتمان بابلسر داخل شهر
   بابلسر
   قیمت:  ۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
   کد ملک
   AJ-2491
   اطلاعات تماس
   عادی

   چهارشنبه, 13 اسفند

   فروش آپارتمان بابلسر داخل شهر
   بابلسر
   قیمت:  ۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
   کد ملک
   AJ-2491
   اطلاعات تماس
  • دوشنبه, 11 اسفند

   خرید آپارتمان در شمال
   سرخرود
   قیمت:  ۶,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
   • ساحلی | داخل شهر | سمت دریا آپارتمان مسکونی
   • آپارتمان ساحلی | آپارتمان مسکونی | برج ساحلی نوع آپارتمان
   • موارد
    بیشتر
   کد ملک
   AJ-2478
   اطلاعات تماس
   عادی

   دوشنبه, 11 اسفند

   خرید آپارتمان در شمال
   سرخرود
   قیمت:  ۶,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
   • ساحلی | داخل شهر | سمت دریا آپارتمان مسکونی
   • آپارتمان ساحلی | آپارتمان مسکونی | برج ساحلی نوع آپارتمان
   • موارد
    بیشتر
   کد ملک
   AJ-2478
   اطلاعات تماس
  فقط نمایش آگهی های عکس دار
  فقط نمایش آگهی های ویژه
  ملک خود را می خواهید
  بفروشید؟

  ما به شما کمک می کنیم تا در کمترین زمان و بهترین قیمت ملک خود را بفروشید

  ثبت ملک

  املاک جهان در اینستاگرام

  راهنمای خرید ویلا

  مهمترین نکات برای خرید ویلا در شمال
  تحلیل قیمت ویلا در نقاط مختلف شمال
  چرا باید خرید ویلا در شمال را انتخاب کنیم ؟
  مهمترین نکات سرمایه گذاری در شمال چیست ؟
  راهنمای خرید ویلا ارزان در شمال