ویلا
انتخاب شما :
  1460 مورد براساس جستجو شما یافت شد
  بهترین پیشنهادهای مشاورین جهان براساس بهترین قیمت و موقعیت در منطقه مورد نظر شما
  مرتب سازی براساس:
  • 06 ساعت

   فروش ویلا قیمت مناسب در رامسر
   رامسر
   قیمت:  ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
   • موارد دیگر نوع نما
   • ویلا جنگلی | ویلا شهری | ویلا مستقل نوع ویلا
   • نزدیک به جنگل | دید به جنگل ویلا جنگلی
   • داخل محدوده شهر ویلا شهری
   • موارد
    بیشتر
   کد ملک
   AJ-2525
   اطلاعات تماس
   عادی

   06 ساعت

   فروش ویلا قیمت مناسب در رامسر
   رامسر
   قیمت:  ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
   • موارد دیگر نوع نما
   • ویلا جنگلی | ویلا شهری | ویلا مستقل نوع ویلا
   • نزدیک به جنگل | دید به جنگل ویلا جنگلی
   • داخل محدوده شهر ویلا شهری
   • موارد
    بیشتر
   کد ملک
   AJ-2525
   اطلاعات تماس
  • 06 ساعت

   ویلا داخل شهرک در رامسر
   رامسر
   قیمت:  ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
   • موارد دیگر نوع نما
   • ویلا جنگلی | ویلا شهرکی | ویلا مستقل نوع ویلا
   • نزدیک به جنگل | دید به جنگل ویلا جنگلی
   • شهرک جنگلی | شهرک سمت جنگل ویلا شهرکی
   • داخل محدوده شهر ویلا شهری
   • موارد
    بیشتر
   کد ملک
   AJ-2524
   اطلاعات تماس
   عادی

   06 ساعت

   ویلا داخل شهرک در رامسر
   رامسر
   قیمت:  ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
   • موارد دیگر نوع نما
   • ویلا جنگلی | ویلا شهرکی | ویلا مستقل نوع ویلا
   • نزدیک به جنگل | دید به جنگل ویلا جنگلی
   • شهرک جنگلی | شهرک سمت جنگل ویلا شهرکی
   • داخل محدوده شهر ویلا شهری
   • موارد
    بیشتر
   کد ملک
   AJ-2524
   اطلاعات تماس
  • 07 ساعت

   خرید ویلا بابلسر نما مدرن
   بابلسر
   قیمت:  ۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
   کد ملک
   AJ-2522
   اطلاعات تماس
   عادی

   07 ساعت

   خرید ویلا بابلسر نما مدرن
   بابلسر
   قیمت:  ۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
   کد ملک
   AJ-2522
   اطلاعات تماس
  • 07 ساعت

   ویلا استخردار بابلسر
   بابلسر
   قیمت:  ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
   کد ملک
   AJ-2521
   اطلاعات تماس
   عادی

   07 ساعت

   ویلا استخردار بابلسر
   بابلسر
   قیمت:  ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
   کد ملک
   AJ-2521
   اطلاعات تماس
  • 08 ساعت

   خرید ویلا بابلسر اجاکسر
   بابلسر
   قیمت:  ۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
   کد ملک
   AJ-2520
   اطلاعات تماس
   عادی

   08 ساعت

   خرید ویلا بابلسر اجاکسر
   بابلسر
   قیمت:  ۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
   کد ملک
   AJ-2520
   اطلاعات تماس
  • يكشنبه, 17 اسفند

   ویلا فروشی در رامسر
   رامسر
   قیمت:  ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
   • موارد دیگر نوع نما
   • ویلا جنگلی | ویلا مستقل نوع ویلا
   • نزدیک به جنگل | دید به جنگل ویلا جنگلی
   • اطراف محدوده شهر ویلا شهری
   • موارد
    بیشتر
   کد ملک
   AJ-2518
   اطلاعات تماس
   عادی

   يكشنبه, 17 اسفند

   ویلا فروشی در رامسر
   رامسر
   قیمت:  ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
   • موارد دیگر نوع نما
   • ویلا جنگلی | ویلا مستقل نوع ویلا
   • نزدیک به جنگل | دید به جنگل ویلا جنگلی
   • اطراف محدوده شهر ویلا شهری
   • موارد
    بیشتر
   کد ملک
   AJ-2518
   اطلاعات تماس
  • يكشنبه, 17 اسفند

   ویلا شهرکی رامسر فروشی
   رامسر
   قیمت:  ۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
   • موارد دیگر نوع نما
   • ویلا جنگلی | ویلا شهرکی نوع ویلا
   • نزدیک به جنگل | دید به جنگل ویلا جنگلی
   • شهرک جنگلی | شهرک سمت جنگل ویلا شهرکی
   • اطراف محدوده شهر ویلا شهری
   • موارد
    بیشتر
   کد ملک
   AJ-2516
   اطلاعات تماس
   عادی

   يكشنبه, 17 اسفند

   ویلا شهرکی رامسر فروشی
   رامسر
   قیمت:  ۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
   • موارد دیگر نوع نما
   • ویلا جنگلی | ویلا شهرکی نوع ویلا
   • نزدیک به جنگل | دید به جنگل ویلا جنگلی
   • شهرک جنگلی | شهرک سمت جنگل ویلا شهرکی
   • اطراف محدوده شهر ویلا شهری
   • موارد
    بیشتر
   کد ملک
   AJ-2516
   اطلاعات تماس
  • يكشنبه, 17 اسفند

   ویلا فروشی در رویان
   رویان
   قیمت:  ۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
   • ویلا جنگلی | ویلا شهرکی نوع ویلا
   • نزدیک به جنگل | دید به جنگل | دید به دریا و جنگل ویلا جنگلی
   • شهرک جنگلی | شهرک سمت جنگل ویلا شهرکی
   • اطراف محدوده شهر ویلا شهری
   • موارد
    بیشتر
   کد ملک
   AJ-2515
   اطلاعات تماس
   عادی

   يكشنبه, 17 اسفند

   ویلا فروشی در رویان
   رویان
   قیمت:  ۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
   • ویلا جنگلی | ویلا شهرکی نوع ویلا
   • نزدیک به جنگل | دید به جنگل | دید به دریا و جنگل ویلا جنگلی
   • شهرک جنگلی | شهرک سمت جنگل ویلا شهرکی
   • اطراف محدوده شهر ویلا شهری
   • موارد
    بیشتر
   کد ملک
   AJ-2515
   اطلاعات تماس
  • يكشنبه, 17 اسفند

   ویلا فروشی در نوشهر
   نوشهر
   قیمت:  ۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
   • ویلا جنگلی | ویلا شهرکی نوع ویلا
   • نزدیک به جنگل | دید به جنگل | دید به دریا و جنگل ویلا جنگلی
   • اطراف محدوده شهر ویلا شهری
   • موارد
    بیشتر
   کد ملک
   AJ-2514
   اطلاعات تماس
   عادی

   يكشنبه, 17 اسفند

   ویلا فروشی در نوشهر
   نوشهر
   قیمت:  ۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
   • ویلا جنگلی | ویلا شهرکی نوع ویلا
   • نزدیک به جنگل | دید به جنگل | دید به دریا و جنگل ویلا جنگلی
   • اطراف محدوده شهر ویلا شهری
   • موارد
    بیشتر
   کد ملک
   AJ-2514
   اطلاعات تماس
  • يكشنبه, 17 اسفند

   فروش ویلا در نوشهر
   نوشهر
   قیمت:  ۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
   • ویلا جنگلی | ویلا مستقل نوع ویلا
   • نزدیک به جنگل | دید به جنگل | دید به دریا و جنگل ویلا جنگلی
   • اطراف محدوده شهر ویلا شهری
   • موارد
    بیشتر
   کد ملک
   AJ-2513
   اطلاعات تماس
   عادی

   يكشنبه, 17 اسفند

   فروش ویلا در نوشهر
   نوشهر
   قیمت:  ۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
   • ویلا جنگلی | ویلا مستقل نوع ویلا
   • نزدیک به جنگل | دید به جنگل | دید به دریا و جنگل ویلا جنگلی
   • اطراف محدوده شهر ویلا شهری
   • موارد
    بیشتر
   کد ملک
   AJ-2513
   اطلاعات تماس
  • يكشنبه, 17 اسفند

   خرید ویلا رویان ویو جنگل و دریا
   رویان
   قیمت:  ۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
   • ویلا جنگلی | ویلا شهرکی نوع ویلا
   • نزدیک به جنگل | دید به جنگل | دید به دریا و جنگل ویلا جنگلی
   • اطراف محدوده شهر ویلا شهری
   • موارد
    بیشتر
   کد ملک
   AJ-2512
   اطلاعات تماس
   عادی

   يكشنبه, 17 اسفند

   خرید ویلا رویان ویو جنگل و دریا
   رویان
   قیمت:  ۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
   • ویلا جنگلی | ویلا شهرکی نوع ویلا
   • نزدیک به جنگل | دید به جنگل | دید به دریا و جنگل ویلا جنگلی
   • اطراف محدوده شهر ویلا شهری
   • موارد
    بیشتر
   کد ملک
   AJ-2512
   اطلاعات تماس
  • يكشنبه, 17 اسفند

   خرید ویلا شهرکی نوشهر
   نوشهر
   قیمت:  ۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
   • ویلا جنگلی | ویلا شهرکی نوع ویلا
   • نزدیک به جنگل | دید به جنگل | دید به دریا و جنگل ویلا جنگلی
   • شهرک جنگلی | شهرک سمت جنگل ویلا شهرکی
   • موارد
    بیشتر
   کد ملک
   AJ-2511
   اطلاعات تماس
   عادی

   يكشنبه, 17 اسفند

   خرید ویلا شهرکی نوشهر
   نوشهر
   قیمت:  ۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
   • ویلا جنگلی | ویلا شهرکی نوع ویلا
   • نزدیک به جنگل | دید به جنگل | دید به دریا و جنگل ویلا جنگلی
   • شهرک جنگلی | شهرک سمت جنگل ویلا شهرکی
   • موارد
    بیشتر
   کد ملک
   AJ-2511
   اطلاعات تماس
  فقط نمایش آگهی های عکس دار
  فقط نمایش آگهی های ویژه
  ملک خود را می خواهید
  بفروشید؟

  ما به شما کمک می کنیم تا در کمترین زمان و بهترین قیمت ملک خود را بفروشید

  ثبت ملک

  املاک جهان در اینستاگرام

  راهنمای خرید ویلا

  مهمترین نکات برای خرید ویلا در شمال
  تحلیل قیمت ویلا در نقاط مختلف شمال
  چرا باید خرید ویلا در شمال را انتخاب کنیم ؟
  مهمترین نکات سرمایه گذاری در شمال چیست ؟
  راهنمای خرید ویلا ارزان در شمال