795 مورد براساس جستجو شما یافت شد
بهترین پیشنهادهای مشاورین جهان براساس بهترین قیمت و موقعیت در منطقه مورد نظر شما
مرتب سازی براساس:
 • 04 ساعت

  اپارتمان ویو به دریا و جنگل نوشهر
  نوشهر
  قیمت:  ۷۱۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  • ساحلی | داخل شهر | سمت دریا | سمت جنگل آپارتمان مسکونی
  • آپارتمان ساحلی | آپارتمان مسکونی نوع آپارتمان
  • موارد
   بیشتر
  کد ملک
  AJ-852
  اطلاعات تماس
  عادی

  04 ساعت

  اپارتمان ویو به دریا و جنگل نوشهر
  نوشهر
  قیمت:  ۷۱۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  • ساحلی | داخل شهر | سمت دریا | سمت جنگل آپارتمان مسکونی
  • آپارتمان ساحلی | آپارتمان مسکونی نوع آپارتمان
  • موارد
   بیشتر
  کد ملک
  AJ-852
  اطلاعات تماس
 • 05 ساعت

  زمین داخل شهرک سرخرود
  سرخرود
  کد ملک
  AJ-851
  اطلاعات تماس
  عادی

  05 ساعت

  زمین داخل شهرک سرخرود
  سرخرود
  کد ملک
  AJ-851
  اطلاعات تماس
 • 06 ساعت

  خرید ویلا ساحلی بابلسر
  بابلسر
  قیمت:  ۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  • موارد دیگر نوع نما
  • ویلا ساحلی | ویلا شهری | ویلا مستقل نوع ویلا
  • سمت ساحل | نزدیک به دریا | سمت دریا ویلا ساحلی
  • اطراف محدوده شهر ویلا شهری
  • موارد
   بیشتر
  کد ملک
  AJ-850
  اطلاعات تماس
  عادی

  06 ساعت

  خرید ویلا ساحلی بابلسر
  بابلسر
  قیمت:  ۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  • موارد دیگر نوع نما
  • ویلا ساحلی | ویلا شهری | ویلا مستقل نوع ویلا
  • سمت ساحل | نزدیک به دریا | سمت دریا ویلا ساحلی
  • اطراف محدوده شهر ویلا شهری
  • موارد
   بیشتر
  کد ملک
  AJ-850
  اطلاعات تماس
 • 17 ساعت

  ویلا جنگلی نوشهر
  نوشهر
  قیمت:  ۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  • سنگ نوع نما
  • ویلا ساحلی | ویلا جنگلی | ویلا مستقل نوع ویلا
  • سمت ساحل | نزدیک به دریا | دید به دریا | سمت دریا ویلا ساحلی
  • نزدیک به جنگل | دید به جنگل | دید به دریا و جنگل ویلا جنگلی
  • سمت ساحل | سمت جنگل ویلا روستایی
  • اطراف محدوده شهر ویلا شهری
  • موارد
   بیشتر
  کد ملک
  AJ-849
  اطلاعات تماس
  عادی

  17 ساعت

  ویلا جنگلی نوشهر
  نوشهر
  قیمت:  ۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  • سنگ نوع نما
  • ویلا ساحلی | ویلا جنگلی | ویلا مستقل نوع ویلا
  • سمت ساحل | نزدیک به دریا | دید به دریا | سمت دریا ویلا ساحلی
  • نزدیک به جنگل | دید به جنگل | دید به دریا و جنگل ویلا جنگلی
  • سمت ساحل | سمت جنگل ویلا روستایی
  • اطراف محدوده شهر ویلا شهری
  • موارد
   بیشتر
  کد ملک
  AJ-849
  اطلاعات تماس
 • يكشنبه, 12 مرداد

  زمین ساحلی سرخرود
  سرخرود
  قیمت:  ۱,۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  کد ملک
  AJ-848
  اطلاعات تماس
  عادی

  يكشنبه, 12 مرداد

  زمین ساحلی سرخرود
  سرخرود
  قیمت:  ۱,۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  کد ملک
  AJ-848
  اطلاعات تماس
 • يكشنبه, 12 مرداد

  فروش ویلا جنگلی نوشهر
  نوشهر
  قیمت:  ۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  • موارد دیگر نوع نما
  • ویلا جنگلی | ویلا شهرکی نوع ویلا
  • نزدیک به جنگل | دید به جنگل ویلا جنگلی
  • شهرک جنگلی | شهرک سمت جنگل ویلا شهرکی
  • موارد
   بیشتر
  کد ملک
  AJ-847
  اطلاعات تماس
  عادی

  يكشنبه, 12 مرداد

  فروش ویلا جنگلی نوشهر
  نوشهر
  قیمت:  ۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  • موارد دیگر نوع نما
  • ویلا جنگلی | ویلا شهرکی نوع ویلا
  • نزدیک به جنگل | دید به جنگل ویلا جنگلی
  • شهرک جنگلی | شهرک سمت جنگل ویلا شهرکی
  • موارد
   بیشتر
  کد ملک
  AJ-847
  اطلاعات تماس
 • يكشنبه, 12 مرداد

  خرید ویلا جنگلی نوشهر
  نوشهر
  قیمت:  ۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  • موارد دیگر نوع نما
  • ویلا جنگلی | ویلا شهرکی | ویلا مستقل نوع ویلا
  • نزدیک به جنگل | دید به جنگل ویلا جنگلی
  • شهرک جنگلی | شهرک سمت جنگل ویلا شهرکی
  • اطراف محدوده شهر ویلا شهری
  • موارد
   بیشتر
  کد ملک
  AJ-846
  اطلاعات تماس
  عادی

  يكشنبه, 12 مرداد

  خرید ویلا جنگلی نوشهر
  نوشهر
  قیمت:  ۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  • موارد دیگر نوع نما
  • ویلا جنگلی | ویلا شهرکی | ویلا مستقل نوع ویلا
  • نزدیک به جنگل | دید به جنگل ویلا جنگلی
  • شهرک جنگلی | شهرک سمت جنگل ویلا شهرکی
  • اطراف محدوده شهر ویلا شهری
  • موارد
   بیشتر
  کد ملک
  AJ-846
  اطلاعات تماس
 • يكشنبه, 12 مرداد

  اپارتمان بابلسر
  بابلسر
  قیمت:  ۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  • ساحلی | داخل شهر | سمت دریا آپارتمان مسکونی
  • آپارتمان ساحلی | آپارتمان مسکونی نوع آپارتمان
  • موارد
   بیشتر
  کد ملک
  AJ-845
  اطلاعات تماس
  عادی

  يكشنبه, 12 مرداد

  اپارتمان بابلسر
  بابلسر
  قیمت:  ۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  • ساحلی | داخل شهر | سمت دریا آپارتمان مسکونی
  • آپارتمان ساحلی | آپارتمان مسکونی نوع آپارتمان
  • موارد
   بیشتر
  کد ملک
  AJ-845
  اطلاعات تماس
 • يكشنبه, 12 مرداد

  ویلا ساحلی بابلسر
  بابلسر
  قیمت:  ۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  • موارد دیگر نوع نما
  • ویلا ساحلی | ویلا شهری | ویلا مستقل نوع ویلا
  • نزدیک به دریا ویلا ساحلی
  • اطراف محدوده شهر ویلا شهری
  • موارد
   بیشتر
  کد ملک
  AJ-844
  اطلاعات تماس
  عادی

  يكشنبه, 12 مرداد

  ویلا ساحلی بابلسر
  بابلسر
  قیمت:  ۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  • موارد دیگر نوع نما
  • ویلا ساحلی | ویلا شهری | ویلا مستقل نوع ویلا
  • نزدیک به دریا ویلا ساحلی
  • اطراف محدوده شهر ویلا شهری
  • موارد
   بیشتر
  کد ملک
  AJ-844
  اطلاعات تماس
 • شنبه, 11 مرداد

  ویلا در سرخرود
  سرخرود
  • موارد دیگر نوع نما
  • ویلا ساحلی | ویلا شهری | ویلا مستقل نوع ویلا
  • سمت ساحل | نزدیک به دریا | سمت دریا ویلا ساحلی
  • اطراف محدوده شهر ویلا شهری
  • موارد
   بیشتر
  کد ملک
  AJ-843
  اطلاعات تماس
  عادی

  شنبه, 11 مرداد

  ویلا در سرخرود
  سرخرود
  • موارد دیگر نوع نما
  • ویلا ساحلی | ویلا شهری | ویلا مستقل نوع ویلا
  • سمت ساحل | نزدیک به دریا | سمت دریا ویلا ساحلی
  • اطراف محدوده شهر ویلا شهری
  • موارد
   بیشتر
  کد ملک
  AJ-843
  اطلاعات تماس
 • شنبه, 11 مرداد

  ویلا جنگلی نوشهر
  نوشهر
  • موارد دیگر نوع نما
  • ویلا جنگلی | ویلا شهرکی نوع ویلا
  • نزدیک به جنگل | دید به جنگل ویلا جنگلی
  • شهرک جنگلی | شهرک سمت جنگل ویلا شهرکی
  • اطراف محدوده شهر ویلا شهری
  • موارد
   بیشتر
  کد ملک
  AJ-842
  اطلاعات تماس
  عادی

  شنبه, 11 مرداد

  ویلا جنگلی نوشهر
  نوشهر
  • موارد دیگر نوع نما
  • ویلا جنگلی | ویلا شهرکی نوع ویلا
  • نزدیک به جنگل | دید به جنگل ویلا جنگلی
  • شهرک جنگلی | شهرک سمت جنگل ویلا شهرکی
  • اطراف محدوده شهر ویلا شهری
  • موارد
   بیشتر
  کد ملک
  AJ-842
  اطلاعات تماس
 • شنبه, 11 مرداد

  ویلا در نوشهر
  نوشهر
  • موارد دیگر نوع نما
  • ویلا جنگلی | ویلا شهرکی | ویلا مستقل نوع ویلا
  • نزدیک به دریا ویلا ساحلی
  • نزدیک به جنگل | دید به جنگل | دید به دریا و جنگل ویلا جنگلی
  • شهرک جنگلی | شهرک سمت جنگل ویلا شهرکی
  • اطراف محدوده شهر ویلا شهری
  • موارد
   بیشتر
  کد ملک
  AJ-841
  اطلاعات تماس
  عادی

  شنبه, 11 مرداد

  ویلا در نوشهر
  نوشهر
  • موارد دیگر نوع نما
  • ویلا جنگلی | ویلا شهرکی | ویلا مستقل نوع ویلا
  • نزدیک به دریا ویلا ساحلی
  • نزدیک به جنگل | دید به جنگل | دید به دریا و جنگل ویلا جنگلی
  • شهرک جنگلی | شهرک سمت جنگل ویلا شهرکی
  • اطراف محدوده شهر ویلا شهری
  • موارد
   بیشتر
  کد ملک
  AJ-841
  اطلاعات تماس
فقط نمایش آگهی های عکس دار
فقط نمایش آگهی های ویژه
ملک خود را می خواهید
بفروشید؟

ما به شما کمک می کنیم تا در کمترین زمان و بهترین قیمت ملک خود را بفروشید

ثبت ملک

راهنمای خرید ویلا

مهمترین نکات برای خرید ویلا در شمال
تحلیل قیمت ویلا در نقاط مختلف شمال
چرا باید خرید ویلا در شمال را انتخاب کنیم ؟
مهمترین نکات سرمایه گذاری در شمال چیست ؟
راهنمای خرید ویلا ارزان در شمال